Глицерин (од грчки γλυκερός  – сладок) е органско соединение , наједноставниот претставник на трихидричните алкохоли со формулата C3H8O3. Тоа е слатка транспарентна течност со сладок вкус. Нетоксичен, за разлика од, на пример, наједноставните дихидрични алкохоли.

Синоними: глицерол, пропантриол-1,2,3.

Густа течност што се добива со преработка на животински и растителни масла, а се употребува во медицината, козметиката и техниката.

Безбојна, вискозна течност без мирис. Слатка по вкус , поради што го доби и своето име ( грчки γλυκερός  – сладок).

Хемиските својства на глицерин се типични за полихидрични алкохоли.

СЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ГЛИЦЕРИНОТ